Wat vinden bewoners van Spoorzone van Alphenstraat?

De resultaten van de bewonersenquêtes die we afgelopen zomer hebben gehouden zijn bekend! Daaruit blijkt dat er onder bewoners van Voorburg-Noord en Bezuidenhout veel aandacht is voor de plannen. Zij onderschrijven de noodzaak van meer woningen. Speciale aandacht is er voor het belang van groen en rust, de zorg over hoogte en parkeerbeleid, en de behoefte aan extra voorzieningen.

In totaal is de korte bewonersenquête 323 keer ingevuld en de lange enquête 246 keer. Daarnaast hebben we verschillende mensen gesproken die zich hadden aangemeld voor een persoonlijk interview in Blend One.

Alle resultaten kunt u teruglezen in het rapport ‘Bewoners aan het woord: Spoorzone van Alphenstraat’.