Meepraten

De Nederlandse Spoorwegen, de gemeente Den Haag en de gemeente Leidschendam-Voorburg willen de omgeving betrekken bij de uitwerking van de plannen. Zij hebben het bureau Tertium gevraagd om als onafhankelijke partij onderzoek te doen naar de wensen, zorgen en ideeën uit de buurt. 

Medewerkers van Tertium lopen rond door de buurt en spreken met verschillende bewoners over wat zij mooi vinden aan de buurt, wat minder mooi en hoe zij aankijken tegen het plan om tussen Laan van NOI en de Van Alphenstraat woningen, kantoren en voorzieningen te bouwen. 

Zij doen dat op de volgende manieren: 

 • Omgevingsdocumentaire Juni – Juli 2021
  Een documentaire waarin bewoners aan het woord komen over de Spoorzone-Van Alphenstraat 

 • Enquête Juli – Augustus 2021
  Van begin juli tot eind augustus 2021 vroegen we geïnteresseerden om 6 minuten mee te denken in een korte enquête. Wie tijd had, kon ook nog een langere vragenlijst invullen. Dit heeft ons geholpen om een goed beeld te krijgen van de opvattingen in de buurt. 

 • Wilt je liever geïnterviewd worden? Juli – Augustus 2021
  In de maanden juli en augustus voerden we verschillende gesprekken met bewoners bij Blend One (Van de Wateringelaan 1).

 • Rapport: Bewoners aan het woord: Spoorzone-Van AlphenstraatSeptember 2021

  De resultaten van de enquete en interviews zijn door Tertium geanalyseerd en gebundeld in een leesbaar rapport met de belangrijkste wensen, zorgen en ideeën vanuit de omgeving over het project. Lees het rapport hier.

 • Gesprek met buurtbewoners – December 2021

  Tijdens de COVID-lockdown van december 2021 is een online gesprek geweest tussen de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg, de NS en een aantal betrokken bewoners uit Voorburg en Den Haag. Besloten is toe te werken naar een fysieke buurtbijeenkomst zodra de maatregelen die weer mogelijk maken, om de buurt op die manier goed te kunnen informeren en betrekken bij het project.

 • Startbijeenkomst Ontwikkelvisie Stationsgebied Laan Van NOI & Spoorzone Van Alphenstraat, 18 mei 2022

  Op woensdagavond 18 mei (19:00 – 21:30 uur) vindt een startbijeenkomst plaats in de Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4 in Voorburg. Tijdens de avond gaan de gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg en NS Stations graag met u in gesprek over de Ontwikkelvisie en de kaders voor de ontwikkeling aan de Van Alphenstraat. Meer lezen.

Na de zomer maken we de balans op van de wensen, zorgen en ideeën van bewoners. Daarna gaan we samen aan de slag. Bewoners kunnen zich opgeven om mee te denken over verschillende onderdelen van het plan, zoals het ontwerp, het groen, verkeer en vervoer of voorzieningen. Hoe en wanneer we de bijeenkomsten organiseren bepalen we in samenspraak met buurtbewoners. 


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Abonneer op de nieuwsbrief!

Verwerken…
Gelukt! Je staat op de lijst.