Wie is wie

Bij het participatietraject voor het gebied rondom Laan van NOI en de Van Alphenstraat zijn de volgende partijen betrokken:  

NS Stations
NS Stations is eigenaar van de gronden aan de Van Alphenstraat, beheerder van het station en exploitant van de stationsvoorzieningen. NS heeft de ambitie om de gronden aan de Van Alphenstraat tot ontwikkeling te brengen. Met oog voor de omgeving en met als doel er een prettige en duurzame plek van te maken. Voor de bestaande buurt, de reizigers en de nieuwe gebruikers van het gebied.

Gemeente Den Haag  
De meeste mensen weten het misschien niet, maar het gebied tussen station Laan van NOI en de Van Alphenstraat ligt in de gemeente Den Haag. De gebiedsontwikkeling maakt deel uit van het grotere plan voor het Central Innovation District (CID).

Gemeente Leidschendam – Voorburg
De direct omwonenden van het gebied wonen in Voorburg-Noord. Vanuit die rol is ook de gemeente Leidschendam-Voorburg betrokken bij het project.  

Tertium 
Tertium is als onafhankelijk bureau gevraagd om onderzoek te doen naar wensen, zorgen en ideeën van bewoners, ondernemers en anderen in de omgeving van Laan van NOI. Zo willen de partijen een plan maken dat zo goed mogelijk aansluit bij de behoeftes van de buurt, en dat zo veel mogelijk rekening houdt met de verschillende belangen.