Het Project

Spoorzone Laan van NOI / Van Alphenstraat

Er zijn er plannen om het gebied tussen de Van Alphenstraat en het spoor bij station Laan van NOI te ontwikkelen tot een levendig,  groen woon- en werkgebied. De gemeente Den Haag stelt een Ontwikkelvisie op die de toekomst van het hele stationsgebied beschrijft. Hierin staan ook de regels voor het ontwikkelen van de Spoorzone Van Alphenstraat.

De gemeente Den Haag, de gemeente Leidschendam-Voorburg en de NS, eigenaar van de grond aan het spoor, werken hierbij nauw samen.

Voordat het ontwerp wordt gemaakt, willen zij van zoveel mogelijk buurtbewoners horen wat zij belangrijk vinden. Op die manier kunnen zij beter rekening houden met hun opvattingen. 

Wat staat vast? 

  • Er komen 55.000 tot 70.000 m2 (bruto vloeroppervlakte) aan woningen, kantoren en (maatschappelijke) voorzieningen.  

  • De openbare ruimte wordt een ‘groene buurthuiskamer’: een plek waar het prettig spelen, ontmoeten en verblijven is, gericht op voetgangers en fietsers. 

  • De stationsingang aan de zijde van Voorburg wordt een volwaardige ingang met voorzieningen voor de reizigers zoals fietsparkeren. Ook de haagse zijde wordt daarbij meegenomen.

Wat willen wij van je weten? 
Wij hebben vragen over het ontwerp, het karakter, het groen, het type woningen, verkeer en vervoer en de voorzieningen waar de buurt behoefte aan heeft. Ook willen wij weten hoe omwonenden betrokken willen worden bij het uitwerken van de plannen. 


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Abonneer op de nieuwsbrief!

Verwerken…
Gelukt! Je staat op de lijst.