Praat mee: Startbijeenkomst Ontwikkelvisie Stationsgebied Laan van NOI & Spoorzone Van Alphenstraat

Denkt u op woensdagavond 18 mei mee over de toekomst van de Van Alphenstraat?

Op woensdagavond 18 mei (19:00 – 21:30 uur) vindt een startbijeenkomst plaats in de Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4 in Voorburg. Tijdens de avond gaan de gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg en NS Stations graag met u in gesprek over de Ontwikkelvisie en de kaders voor de ontwikkeling aan de Van Alphenstraat.

Zij zijn benieuwd naar wat u belangrijk vindt, welke aandachtspunten u ziet en over welke thema’s u verder wilt spreken.

Resultaten interviews

Het bureau Tertium heeft in opdracht van NS Stations tientallen interviews en gesprekken gevoerd met omwonenden, een documentaire gemaakt en een buurtenquête gehouden. Op die manier zijn de eerste wensen, zorgen en ideeën van omwonenden opgehaald. Het resultaat van deze eerste luisterfase is terug te lezen in het rapport ‘Bewoners aan het woord: Spoorzone Van Alphenstraat’

Ontwikkelvisie stationsgebied De Spoorzone-Van Alphenstraat is onderdeel van de gebiedsontwikkeling rondom station Laan van NOI. De gemeente Den Haag maakt daarvoor een Ontwikkelvisie die de toekomst voor het hele stationsgebied beschrijft.  Bij het maken hiervan gaan we graag met u in gesprek. Tijdens de bijeenkomst vertellen we u hier ook meer over.