Bodemonderzoek aan de Van Alphenstraat

In voorbereiding op het maken van de plannen voor de Van Alphenstraat wordt in de week van 11 juli door Aveco de Bondt en in opdracht van NS bodemonderzoek uitgevoerd op verschillende plekken langs de Van Alphenstraat. Uit het onderzoek moet blijken of er eventuele vervuilingen zijn op het terrein en wat de bodemgesteldheid is. Het onderzoek duurt naar verwachting een week.