Verslag startbijeenkomst Ontwikkelvisie Stationsgebied Laan van NOI & Spoorzone Van Alphenstraat

NS Stations, de gemeente Den Haag en de gemeente Leidschendam-Voorburg willen het gebied tussen station Laan van NOI en de Van Alphenstraat ontwikkelen tot een levendig woon- en werkgebied in een groene openbare ruimte. De gemeente Den Haag maakt mede daarvoor een Ontwikkelvisie die de toekomst van het hele stations-gebied beschrijft. Op woensdagavond 18 mei vond daarover een start-bijeenkomst plaats in de Koningkerk in Voorburg.

De avond begon met een plenaire opening waarin bezoekers werden geinformeerd over de huidige stand van zaken. Na het plenaire programma konden de aanwezigen terecht op verschillende plekken in de Koningkerk voor vragen aan de gemeente Den Haag, de gemeente Leidschendam-Voorburg en de NS. Er was een informatiemarkt met verschillende ‘themabomen’ waar bezoekers hun wensen zorgen en ideeën konden achterlaten op ansichtkaarten. Ook konden zij de documentaire zien of zich laten interviewen door de ‘groene petjes’, een aantal rondlopende reporters.

De opbrengst van de ansichtkaarten en de groene petjes kunt u teruglezen in de bijlagen van het verslag. Daarnaast konden bezoekers bij stedenbouwkundig bureau ZUS in groepjes een workshop volgen over de verschillende mogelijkheden voor de toekomstige bebouwing aan het spoor bij de Van Alphenstraat en input leveren op de verschillende scenario’s: de Van Alphen Singel, het Van Alphen Stadsbos en het Van Alphen Spoorpark.