Na de zomer meer duidelijkheid over planning en vervolg participatie Ontwikkelvisie Laan van NOI en Van Alphenstraat

De Ontwikkelvisie voor het gebied rondom station Laan van NOI loopt vertraging op. Bij de gemeente Den Haag loopt het maken van de visie vertraging op door gebrek aan personeel. Na de zomer wordt opnieuw gekeken naar de planning voor de Ontwikkelvisie en komt er hopelijk meer duidelijkheid over het vervolgtraject. 

Omdat de Ontwikkelvisie de kaders en randvoorwaarden stelt voor de verdere ontwikkeling van het gebied, kan ook niet verder gewerkt worden aan de plannen voor de Spoorzone Van Alphenstraat. Daarom loopt ook deze ontwikkeling vertraging op. Ondanks de onzekerheid over de planning van het vervolgproces voor de Spoorzone Van Alphenstraat, verandert er niets aan de ambitie die NS Stations, de gemeente Den Haag en de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben voor de ontwikkeling van deze plek. 

In de komende periode zal met nabijgelegen wijkraden, betrokken organisaties en andere aanspreekpunten uit de omgeving geregeld gesproken worden over de voortgang en de stand van zaken. Zodra er nieuwe stappen zijn genomen in het vervolgtraject, zal de omgeving hierover worden geïnformeerd.